Een huis kopen op Menorca: de kosten.

/Een huis kopen op Menorca: de kosten.

Een huis kopen op Menorca: de kosten.

Een huis kopen op Menorca: de kosten.

kosten bij aankoop:

De overdrachtsbelasting (Impesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) op de Balearen en dus ook op Menorca is een progressieve belasting. Dit wil zeggen dat je meer belasting gaat betalen als je een duurder huis koopt.

Waarde van de woning
Schijf 1tot € 400.000,-8%
Schijf 2€ 400.000,- – € 600.000,-9%€ 32.000,-
Schijf 3€ 600.000,- – € 1.000.000,-10%€ 50.000,-
Schijf 4>€ 1.000.000,-11%€ 90.000,-

 

Als je een huis koopt van € 450.000,- betaal je niet over het gehele bedrag 9%, over de eerste € 400.000,- betaal je 8%

rekenvoorbeeld:

je koopt een bestaande woning van € 450.000,-.

Dan betaal je over de eerste € 400.000,- 8% ITP (€ 32.000,- )en over (€ 450.000 -€ 400.000,-= ) € 50.000,- 9% ITP ( € 4.500,-)

Een totaal van € 36.500,- ITP (overdrachtsbelasting)

Bij nieuwbouw betaal je 10 % BTW.

huis kopen menorca

kosten bij bezit:

Als je het huis gekocht hebt zijn dit de belastingen die je gaat betalen

  • Onroerende-zaak belasting (Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI))

tarief: Je betaalt 0,4% over de WOZ waarde (valor catastral)

De gemeente stuurt jaarlijks een aanslag, deze wordt betaalt via automatische incasso.

  • Spaanse inkomstenbelasting voor niet-residenten (IRNR)

Niet over de verhuurde periode.

tarief: 19% over 2 % van de WOZ waarde (valor catastral)

  • belasting over huurinkomsten (IRNR)

tarief: 19% over huurinkomsten – kosten

huis kopen menorcakosten bij verkoop:

als je het huis weer gaat verkopen betaal je de volgende belastingen.

  • Gemeentelijke meerwaardebelasting (plus valía)

De plusvalia is een belasting die door de gemeente wordt geheven over de toename van de waarde van de grond.

tarief: toename WOZ waarde van de grond  X  maximaal 3% – 3,7%   X  maximaal 30%

het tarief verschilt per gemeente.

  • vermogenswinstbelasting

Bij deze belasting gaat het niet om de waardestijging van alleen de grond, maar om de waardestijging van het gehele onroerend goed (dus grond én opstal).

De vermogenswinstbelasting wordt in Spanje geheven via de inkomstenbelasting.

Het wordt berekend over het verschil tussen de waarde van de woning bij aankoop en de waarde bij verkoop. Bij de aankoopprijs mag de eigenaar een aantal kosten optellen, omdat deze de aankoopprijs verhogen, bijvoorbeeld de betaalde overdrachtsbelasting, registratiekosten en de kosten van uitbreiding of renovatie van de woning. Daarnaast mogen de kosten die worden gemaakt i.v.m. de verkoop van de woning worden afgetrokken van de verkoopprijs, bijvoorbeeld makelaarskosten en taxatiekosten.

Het tarief van de vermogenswinstbelasting is 19%

Voor residenten geldt dat men geen vermogenswinstbelasting is verschuldigd bij verkoop van de eigen woning (hoofdverblijf), indien men binnen twee jaar de volledige verkoopsom  herinvesteert in een andere eigen woning. Voorwaarde is wel dat men minimaal drie jaar in de woning heeft gewoond.

Voor niet-residenten geldt deze regeling niet. Zij zijn bij iedere verkoop van een woning de volledige vermogenswinstbelasting verschuldigd. Voor hen geldt eveneens dat bij verkoop van de woning de notaris verplicht is om 3% van de verkoopsom in te houden en af te dragen aan de Spaanse fiscus. Deze inhouding van 3% is geen eindheffing, maar een voorschot. De verkoper is verplicht om binnen 3 maanden aangifte te doen van de verkoop van zijn woning en aan te geven wat de werkelijke vermogenswinst is. Indien de al afgedragen 3% niet toereikend is, moet er worden bijbetaald.

tarief: (waardeverschil bij aankoop & verkoop) x 19%

bij verkoop wordt er 3% ingehouden bij verkoop door niet-inwoner.

 

 

Door | 2018-02-02T11:56:54+01:00 november 6th, 2017|huis kopen Menorca, menorca|0 Reacties

Geef een reactie